Μετάβαση στο περιεχόμενο.

Τμήμα Μαθηματικών - Πανεπιστημίου Κρήτης

Τμήματα
Προσωπικά εργαλεία
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα » Τεχνική Υποστήριξη » Υπολογιστικά Συστήματα

Υπολογιστικά Συστήματα

Document Actions

Ο υπολογιστικός εξοπλισμός του Τμήματος Μαθηματικών απαρτίζεται από περίπου 60 υπολογιστές τεχνολογίας PC, επτά εκτυπωτές, τέσσερεις φορητούς υπολογιστές, καθώς και από τρεις διακομιστές. Επίσης, σε αυτόν συμπεριλαμβάνεται ο εξοπλισμός του εργαστηρίου μεταπτυχιακών σπουδών Γ104 και εν μέρει ο εξοπλισμός του εργαστηρίου προπτυχιακών σπουδών Γ209, καθώς και μέρος του εξοπλισμού του δικτύου δεδομένων του Πανεπιστημίου.

Περιεχόμενα

Διακομιστές

 
Κεντρικός Διακομιστής:
Ο κεντρικός διακομιστής τμήματος είναι ένας υπολογιστής τύπου IBM Compatible με δύο επεξεργαστές τύπου Intel Xeon 2.40GHz με λειτουργικό σύστημα GNU /Linux (διανομή CentOS). Ο εν λόγω διακομιστής επιλαμβάνεται των ακολούθων υπηρεσιών:
 • Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)
 • Ιστοσελίδα Τμήματος (www.math.uoc.gr)
 • NFS (Network File System)
 • NIS (Network Information Service)
 • DNS (Domain Name System)
Διακομιστής Ανάπτυξης:
Ο διακομιστής ανάπτυξης (devsrv.math.uoc.gr ή gauss.math.uoc.gr) είναι ένας κοινόχρηστος υπολογιστής στον οποίο μπορούν να έχουν απομακρυνσμένη πρόσβαση τα μέλη του Τμήματος και στον οποίο μπορούν να αναπτύσσουν τις εργασίες τους. Τα τεχνικά του χαρακτηριστικά είναι παρόμοια με αυτά του κεντρικού διακομιστή με λειτουργικό σύστημα GNU /Linux (διανομή Gentoo) βελτιστοποιημένο ως προς τα ειδικά χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής του επεξεργαστή.
Διακομιστής WEB
Ο διακομιστής αυτός είναι ένας υπολογιστής με επεξεργαστή Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz μνήμη RAM 1GB και δύο σκληρούς δίσκους των 80GB που εφαρμόζουν το πρωτόκολλο RAID-1 (software). Ο διακομιστής αυτός αφ'ενός φιλοξενεί την ιστοσελίδα του Τμήματος και αφ'ετέρου παίζει τον ρόλο του ενδιάμεσου διακομιστή της "κίνησης WEB" με σκοπό τον έλεγχο για ιούς και άλλες τεχνικά ζημιογώνες ιστοσελίδες.
Επιστροφή

Εκτυπωτές

 
Το Tμήμα διαθέτει έξι εκτυπωτές τύπου LaserJet (τέσσερεις δικτυακούς) και τρεις τύπου InkJet. Αναλυτικότερα, οι διαθέσιμοι εκτυπωτές είναι οι εξής:
 
Εκτυπωτής Γ115
 • Τοποθεσία: Γ115
 • Μοντέλο: HP LaserJet 4200dtn (Q2428A)
 • Χρήστες: Διδάσκοντες, Προσωπικό και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
Εκτυπωτής Ε311
 • Τοποθεσία: Ε311
 • Μοντέλο: HP LaserJet 4000n (C4120A)
 • Χρήστες: Διδάσκοντες, Προσωπικό και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
Εκτυπωτής Γ104
 • Τοποθεσία: Γ104
 • Μοντέλο: HP LaserJet 2300n (Q2473A)
 • Χρήστες: Διδάσκοντες, Προσωπικό και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Εκτυπωτής Γ209
Πολυμηχάνημα Γ115
 • Τοποθεσία: Γ115
 • Μοντέλο: HP OfficeJet
 • Χρήστες: Διδάσκοντες, Προσωπικό, Μεταπτυχιακοί και Προπτυχιακοί Φοιτητές
Πολυμηχάνημα Προέδρου
 • Τοποθεσία: γραφείο Προέδρου, Ε310
 • Μοντέλο: HP Photosmart 2400
 • Χρήστες: Πρόεδρος του τμήματος
Εκτυπωτής Γραμματείας Τομέα Εφ. Μαθηματικών
 • Τοποθεσία: γραμματεία Τομέα Εφ. Μαθηματικών
 • Μοντέλο: HP InkJet 3820
 • Χρήστες: Γραμματεία Τομέα Εφ. Μαθηματικών
Εκτυπωτής Γραμματείας Προπτυχιακών Σπουδών
 • Τοποθεσία:
 • Μοντέλο: HP LaserJet 1000
 • Χρήστες: Γραμματεία Προπτυχιακών Σπουδών
Εκτυπωτής Γραμματείας Προέδρου
 • Τοποθεσία: γραφείο Προέδρου, Ε310
 • Μοντέλο: HP LasertJet 6L
 • Χρήστες: Γραμματεία Προέδρου
Επιστροφή

Εργαστήρια

 
Εργαστήριο Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: Βρίσκεται στην αίθουσα Γ104, αφορά στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και περιλαμβάνει
 • 26 θέσεις εργασίας με υπολογιστές τύπου IBM-Compatible (PC)
 • έναν εκτυπωτή τύπου HP LaserJet 2300n
 • ένα σαρωτή (scanner) και έναν διακομιστή με δύο επεξεργαστές Intel Xeon και λειτουργικό σύστημα GNU / Linux (διανομή CentOS).
 • Επίσης, στον εξοπλισμό του εργαστηρίου περιλαμβάνεται και ένα ενεργό στοιχείο δικτύου 24-port Cisco Switch 3550, το οποίο, σε συνδυασμό με τον διακομιστή του εργαστηρίου, δομεί ένα ασφαλές αυτόνομο δίκτυο δεδομένων.
Εργαστήριο Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: Βρίσκεται στην αίθουσα Γ209, αφορά στις προπτυχιακές σπουδές και τη διαχείρισή του έχει αναλάβει η Ομάδα Εκπαίδευσης του Υπολογιστικού Κέντρου. Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει
 • 30 θέσεις εργασίας με υπολογιστές τύπου IBM-Compatible (PC) και
 • έναν εκτυπωτή HP LaserJet 4050n (C4253A) .
Επιστροφή

Υποδομή Δικτύου

 

Το δίκτυο δεδομένων του τμήματος είναι μέρος του δικτύου κορμού του Πανεπιστημίου και ο εξοπλισμός του αφορά σε δομημένη καλωδίωση και σε ενεργά στοιχεία δικτύου. Τα ενεργά στοιχεία δικτύου που εξυπηρετούν το τμήμα Μαθηματικών είναι διακομιστές Cisco 100Mbps. Η συνολική διαχείριση του δικτύου δεδομένων γίνεται υπό την ευθύνη του Κέντρου Επικοινωνιών και Δικτύων.

Επιστροφή

Φορητός Εξοπλισμός

 
Ο φορητός εξοπλισμός του τμήματος που είναι διαθέσιμος στα μέλη του τμήματος, κυρίως για παρουσιάσεις και διαλέξεις, είναι ο ακόλουθος:
 • Φορητοί Υπολογιστές (διαθέσιμοι στους διδάσκοντες και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών)
 • Δύο φορητοί υπολογιστές τύπου "laptop"(Compaq nx9010) και
 • Δύο φορητοί υπολογιστές τύπου "tablet pc" (Fujitsu-Siemens Stylistic)
 • Φορητά Μέσα αποθήκευσης
 • Φορητός σκληρός δίσκος USB, 80GB
 • Φορητός οδηγός CD Εγγραφής
 • USB Stick 128MB
 • Εξοπλισμός Παρουσιάσεων
 • Προβολέας NEC
 • Προβολέας EIKI
Επιστροφή

Λογισμικό

 
Το λογισμικό που διαθέτει το τμήμα μπορεί να χωρισθεί σε δύο κατηγορίες: Σε εμπορικό λογισμικό και σε ελεύθερο/ανοικτού κώδικα λογισμικό. Για την πρώτη κατηγορία αναφέρονται οι διαθέσιμες άδειες, ενώ για τη δεύτερη αναφέρονται τα προγράμματα, η υποστήριξη των οποίων είναι εφικτή. Συγκεκριμένα, το τμήμα κατέχει άδειες χρήσης (μία για κάθε ένα) για τα εξειδικευμένα λογισμικά Matlab, Maple και Mathematica. Επίσης, διαθέτει, μέσω του Υπολογιστικού Κέντρου, άδειες χρήσης για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς για όλο το λογισμικό της Microsoft (εκτός του Office). Όσον αφορά στο ελεύθερο λογισμικό ή στο λογισμικό ανοικτού κώδικα, μπορούν να υποστηριχθούν ορισμένα λειτουργικά συστήματα τύπου GNU/Linux (Debian, Gentoo, RedHat-based systems) και το FreeBSD. Όλες οι εφαρμογές που υποστηρίζονται από τα προαναφερθέντα λειτουργικά συστήματα μπορούν να θεωρούνται διαθέσιμες.  Επειδή η πλήρης λίστα αυτών των προγραμμάτων είναι εξαιρετικά μεγάλη, αναφέρονται μόνον ενδεικτικά τα ακόλουθα:
 • OpenOffice
 • Περιβάλλοντα εργασίας KDE, FVWM
 • Εφαρμογές Internet: Mozilla/Firefox/Thunderbird
 • Γλώσσες προγραμματισμού: C/C++, Java, Fortran, κλπ
 • Επεξεργαστές κειμένου: emacs, vi/vim, nano κλπ
 • Ανάπτυξη επιστημονικών εγγράφων: tex/latex, kile, κλπ
Επιστροφή
Συντάκτης manager
Τελευταία τροποποίηση 2007-04-01 20:31
 
 

Κατασκευή απο το Plone

Ο ιστοχώρος συμμορφώνεται με με τις ακόλουθες προδιαγραφές: