Μετάβαση στο περιεχόμενο.

Τμήμα Μαθηματικών - Πανεπιστημίου Κρήτης

Τμήματα
Προσωπικά εργαλεία
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα » Τεχνική Υποστήριξη » Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Document Actions

Το Τμήμα Μαθηματικών παρέχει επιλεκτικά, κυρίως σε μέλη του και σε επισκέπτες, μια σειρά από υπολογιστικές υπηρεσίες. Τις περισσότερες από αυτές τις διαχειρίζεται το προσωπικό του. Οι υπόλοιπες παρέχονται από άλλους φορείς του Πανεπιστημίου. Συνοπτικά, οι υπηρεσίες που παρέχοναι είναι οι εξής:

 • Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
 • Υποστήριξη Χρηστών
 • Εκτυπωτές
 • Εργαστήρια
 • Υπηρεσία Απομακρυσμένης Σύνδεσης (Dial-Up)
 • Αντίγραφα Ασφαλείας
 • Διακομιστής Ανάπτυξης
 • Ασφάλεια
 • Υποστήριξη Μαθηματικού Λογισμικού
 •  

  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

 • Περιγραφή  Σκοπός της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου είναι η ελεύθερη επικοινωνία των μελών του τμήματος μεταξύ τους αλλά και με την υπόλοιπη κοινωνία. Η διαχείρισή της γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό και παρέχεται στους καθηγητές, το γραμματειακό προσωπικό, τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους επισκέπτες του τμήματος. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις, καθεμιά των οποίων αντιστοιχεί σε έναν και μόνον χρήστη, είναι της μορφής user@math.uoc.gr.
 • Υπέυθυνος Υπηρεσίας
 • Τρόποι Πρόσβασης  H πρόσβαση στην υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: Ο διακομιστής εισερχομένων και εξερχομένων μηνυμάτων σε κάθε περίπτωση έχει την ονομασία δικτύου (DNS name) mail-server.math.uoc.gr. Τα πρωτόκολλα σύνδεσης που υποστηρίζονται είναι: imaps, pop3s, imap και pop3. Η υποστήριξη στα δύο τελευταία θα καταργηθεί σταδιακά καθώς υστερούν στον τομέα της ασφάλειας.
 • ροι Χρήσης
  • Βασικός όρος χρήσης είναι να μη γίνεται εκούσια κατάχρηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας με σκοπό την παρεμπόδιση της παροχής της υπηρεσίας στους υπόλοιπους χρήστες. Η κατάχρηση αυτή μπορεί να γίνει με μετάδοση ζημιογόνου λογισμικού ("ιοί", "σκουλίκια", κλπ.), με μετάδοση μηνυμάτων "spam" ή με μετάδοση μηνυμάτων υπερβολικά μεγάλου μεγέθους, χωρίς να αποκλείεται και κάποια άλλη μέθοδος.
 • Υποδομή Υπηρεσίας  Η υπηρεσία υλοποιείται με τη χρήση του λογισμικού "sendmail" το οποίο είναι λογισμικό ανοικτού κώδικα και είναι εγκατεστημένο στον κεντρικό διακομιστή του τμήματος. Το "sendmail" συνοδεύεται από λογισμικό που αναγνωρίζει ζημιογόνα μηνύματα (clamav antivirus) ή μηνύματα "spam" (spamassassin).

  Υποστήριξη Χρηστών

 • Περιγραφή.
  • Σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι η παροχή βοήθειας και εκπαίδευσης στα μέλη του τμήματος για τη βέλτιστη δυνατή χρήση των υπολογιστικών συστημάτων.
 • Υπεύθυνος Υπηρεσίας
 • Χρήστες
  • Κατά προτεραιότητα οι χρήστες της υπηρεσίας είναι οι διδάσκοντες, το προσωπικό και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές.
 • Τρόποι Πρόσβασης
  • Οι χρήστες μπορούν να αναφέρουν προβλήματα αποστέλλοντας την περιγραφή του προβλήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@math.uoc.gr. Σε περίπτωση που η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι εκτός λειτουργίας, η αναφορά των προβλημάτων μπορεί να γίνει τηλεφωνικά στο 2810-393805. Τέλος, υπάρχει πρόβλεψη να αναπτυχθεί στο μέλλον ένα ολοκληρωμένο σύστημα αναφοράς και καταγραφής προβλημάτων.

  Υπηρεσία Εκτύπωσης

 • Περιγραφή.
  • Θεμελιώδης λειτουργική ανάγκη του τμήματος είναι η εκτύπωση εγγράφων.
 • Υπέυθυνος Υπηρεσίας
 • Χρήστες
  • Πρόσβαση σε εκτυπωτές έχουν οι διδάσκοντες, το προσωπικό, οι επισκέπτες καθηγητές και οι μεταπτυχιακοί και οι προπτυχιακοί φοιτητές.
 • Τρόποι Πρόσβασης
  • Οι δικτυακοί εκτυπωτές είναι προσβάσιμοι από οιοδήποτε σημείο εντός του δικτύου του τμήματος. Για τους υπόλοιπους πρέπει να υπάρχει ειδική σύνδεση με τους αντίστοιχους υπολογιστές.
 • Υποδομή Υπηρεσίας
  • Η φυσική υποδομή της υπηρεσίας αποτελείται από έξι εκτυπωτές τύπου “LaserJet” (τέσσερεις δικτυακούς) και τρεις τύπου “InkJtet”. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τη σελίδα στην οποία περιγράφεται ο εξοπλισμός του τμήματος.

  Εργαστήρια

 • Περιγραφή.
  • Τα μέλη του τμήματος έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν δύο εργαστήρια: αυτά των αιθουσών Γ104 και Γ209. Το πρώτο αφορά στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ενώ το δεύτερο στο αντίστοιχο των προπτυχιακών.
 • Υπέυθυνος Υπηρεσίας
  • Για το εργαστήριο του μεταπτυχιακού προγράμματος (Γ104) υπεύθυνος είναι ο κ. Δημήτριος Καλοψικάκης (τηλ. 2810-393805, e-mail: kalopsik@math.uoc.gr). Το εργαστήριο Γ209 είναι υπό τη διαχείριση της Ομάδας Εκπαίδευσης του Υπολογιστικού Κέντρου (τηλ. 2810-393433).
 • Χρήστες
  • Στο εργαστήριο Γ104 δικαίωμα πρόσβασης έχουν οι διδάσκοντες, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι επισκέπτες καθηγητές. Το εργαστήριο Γ209, εκτός αυτών, μπορούν να το χρησιμοποιούν και οι προπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος.
 • Τρόποι Πρόσβασης
  • Τις ώρες που δεν διεξάγεται διδασκαλία η πρόσβαση στο εργαστήριο Γ104 είναι ελεύθερη για τους δικαιούχους με τη χρήση ενός συστήματος μαγνητικών καρτών. Για το εργαστήριο Γ209 υπάρχει ωράριο λειτουργίας (Δευτέρα-Σάββατο 09:00-21:00) με ελεύθερη πρόσβαση, εξαιρουμένων των ωρών διδασκαλίας μαθημάτων.
 • ροι Χρήσης
  • Η χρήση των εργαστηρίων πρέπει να γίνεται αυστηρά για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς και να είναι τέτοια, ώστε να μην προκαλούνται ζημιές στον εξοπλισμό. Μελλοντικά, θα συνταχθεί κανονισμός χρήσης των εργαστηρίων, οπότε οι όροι χρήσης θα προκύπτουν από αυτόν.
 • Υποδομή Υπηρεσίας
  • Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου Γ104 περιλαμβάνει 20 υπολογιστές, έναν εκτυπωτή, ένα scanner και έναν διακομιστή που συντονίζει τη λειτουργία των υπόλοιπων υπολογιστών και φροντίζει για την ασφάλεια του τοπικού δικτύου. Επίσης, για τη λειτουργία του τοπικού δικτύου του εργαστηρίου χρησιμοποιείται ένα ενεργό στοιχείο δικτύου 24 θέσεων.
  • Το εργαστήριο Γ209 περιλαμβάνει 30 θέσεις εργασίας (16 PC PIII και 14 PC PIV), έναν εκτυπωτή τύπου HP LaserJet 4050n και έναν τοπικό διακομιστή.

  Υπηρεσία Απομακρυσμένης Σύνδεσης (Dial-Up)

 • Περιγραφή.
  • Το Πανεπιστήμιο προσφέρει στα μέλη του τη δυνατότητα διασύνδεσης από το σπίτι μέσω τηλεφωνικής γραμμής απλής ή ISDN (64Kbps).
 • Υπέυθυνος Υπηρεσίας
  • Η υπηρεσία αυτή είναι στην ευθύνη του Κέντρου Επικοινωνιών και Δικτύων από το οποίο παρέχεται σχετική τηλεφωνική υποστήριξη για κάθε πρόβλημα στο τηλέφωνο 2810-393312, καθημερινά 14:00-15:00.
 • Χρήστες
  • Όλα τα μέλη του Πανενπιστημίου, καθηγητές, φοιτητές και λοιπό προσωπικό.
 • Τρόποι Πρόσβασης
  • Από το σπίτι στον αριθμό 8962598989. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη σχετική ιστοσελίδα εδώ, στο Κέντρο Επικοινωνιών & Δικτύων.

  Αντίγραφα Ασφαλείας

 • Περιγραφή.
  • 'Ενας από τους λόγους ύπαρξης του συστήματος υπολογιστών είναι η διαχείριση και προστασία ποικίλων πολύτιμων πληροφοριών για τους χρήστες. Η υπηρεσία αντιγράφων ασφαλείας έχει ως στόχο την προστασία των δεδομένων των χρηστών, κρατώντας αντίγραφά τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Μία φορά την εβδομάδα αντιγράφονται σε ταινίες τα δεδομένα του κεντρικού διακομιστή του τμήματος (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και περιοχές χρηστών) και επιλεγμένων υπολογιστών (του προέδρου και των γραμματέων του τμήματος). Η διαδικασία αυτή γίνεται από την Ομάδα Εκπαίδευσης του Υπολογιστικού Κέντρου. Σύντομα θα τεθεί σε λειτουργία και σύστημα αντιγράφων ασφαλείας σε σκληρό δίσκο σε καθημερινή βάση.
 • Υπέυθυνος Υπηρεσίας 
 • Χρήστες
  • 'Ολα τα μέλη του τμήματος που έχουν λογαριασμό στον κεντρικό διακομιστή του τμήματος (διδάσκοντες, λοιπό προσωπικό και μεταπτυχιακοί φοιτητές).
 • Υποδομή Υπηρεσίας
  • Εξειδικευμένο εμπορικό λογισμικό (της Ομάδας Εκπαίδευσης).
  • Υπό ανάπτυξη σύστημα αντιγράφων.

  Διακομιστής Ανάπτυξης

 • Περιγραφή.
  • Ο διακομιστής ανάπτυξης είναι ένας ισχυρός υπολογιστής με λειτουργικό σύστημα GNU/Linux. Σκοπός του είναι να δώσει τη δυνατότητα στα μέλη του τμήματος να διεκπεραιώνουν τις εργασίες τους ανεξάρτητα από τον τόπο στον οποίο βρίσκονται ή από την ικανότητα του υπολογιστή που διαθέτουν.
 • Υπέυθυνος Υπηρεσίας
 • Χρήστες
  • Κατά προτεραιότητα, οι χρήστες της υπηρεσίας είναι οι διδάσκοντες, το λοιπό προσωπικό και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές.
 • Τρόποι Πρόσβασης
  • Η πρόσβαση στον εν λόγω διακομιστή γίνεται με τα πρωτόκολλα απομεμακρυσμένης πρόσβασης "ssh", και "xdmcp".
 • ροι Χρήσης
  • Βασικός όρος χρήσης είναι η μη κατάχρηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογία.
 • Υποδομή Υπηρεσίας
  • Η υποδομή της υπηρεσίας αποτελείται από το υλικό (hardware) του διακομιστή στο οποίο περιέχονται δύο επεξεργαστές Intel Xeon σε μητρική πλακέτα Supermicro, με δύο σκληρούς δίσκους τύπου SCSI με Software RAID-1 και λειτουργικό σύστημα GNU/Linux.

  Ασφάλεια

 • Περιγραφή.
  • Ασφάλεια από εισβολές. Ασφάλεια από DoS.
  • Ασφάλεια από ακούσια κακή χρήση.
  • Ασφάλεια από εκκούσια κακή χρήση.
  • Συμβουλές για ασφαλή χρήση.
  • Ασφάλεια από ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα.
 • Υπέυθυνος Υπηρεσίας
 • Χρήστες
  • λοι οι χρήστες του συστήματος υπολογιστών του τμήματος.
 • Υποδομή Υπηρεσίας
  • Λογισμικό "antivirus", "firewall" και "antispy" στους υπολογιστές-θέσεις εργασίας.
  • Κεντρικό "firewall" (στα ενεργά στοιχεία του δικτύου) και "antivirus" ενσωματωμένο στον διακομιστή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Υποστήριξη Μαθηματικού Λογισμικού

 • Περιγραφή.
  • Σκοπός αυτής της υπηρεσίας είναι η υποστήριξη των μελών του τμήματος για τη βέλτιστη δυνατή χρήση του διατιθέμενου μαθηματικού λογισμικού.
 • Υπέυθυνος Υπηρεσίας
 • Χρήστες
  • Οι διδάσκοντες και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος.
Συντάκτης manager
Τελευταία τροποποίηση 2005-04-30 19:48
 
 

Κατασκευή απο το Plone

Ο ιστοχώρος συμμορφώνεται με με τις ακόλουθες προδιαγραφές: