Μετάβαση στο περιεχόμενο.

Τμήμα Μαθηματικών - Πανεπιστημίου Κρήτης

Τμήματα
Προσωπικά εργαλεία
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα

Μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Document Actions

Ο κατάλογος που ακολουθεί περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα τα οποία μπορούν να προσφέρουν οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα διδάσκοντες. Τα εξ αυτών θεωρούμενα ως βασικά μαθήματα, τα οποία προσφέρονται επί τακτικής βάσεως, σημειώνονται με έντονη γραμματοσειρά.

ΟΜΑΔΑ Α 1

ΟΜΑΔΑ Α 2

 

Α 10 'Αλγεβρα Ι

Α 11 'Αλγεβρα ΙΙ

Α 12  Αναπαραστάσεις Ομάδων

Α 13  Εισαγωγή στην Αλγεβρική Γεωμετρία

Α 19 Θέματα 'Αλγεβρας

 

 

Α 20  Αλγεβρική Θεωρία Αριθμών Ι

Α 21  Αλγεβρική Θεωρία Αριθμών ΙΙ

Α 29  Θέματα Θεωρίας Αριθμών

 

ΟΜΑΔΑ Α 3

ΟΜΑΔΑ Α 4

 

Α 30 Θεωρία Συνόλων
Α 31 Λογική
Α 32 Υπολογισιμότητα
Α 33 Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
Α 39 Θέματα Θεμελίωσης των Μαθηματικών

 

Α 40 Υπολογιστική 'Αλγεβρα
Α 41 Υπολογιστική Θεωρία Αριθμών
Α 42 Υπολογιστική Αλγεβρική Γεωμετρία
Α 43 Υπολογιστικές Αποδείξεις Θεωρημάτων
Α 44 Κρυπτογραφία

Α 45 Κωδικοποίηση
Α 49 Θέματα Συμβολικών και Αλγεβρικών Υπολογισμών

 

ΟΜΑΔΑ Β

ΟΜΑΔΑ Γ 1

 

Β 0 Θεωρία Μέτρου
Β 1 Συναρτησιακή Ανάλυση
Β 2 Μιγαδική Ανάλυση
Β 3 Θεωρία Τελεστών
Β 4 Αρμονική Ανάλυση
Β 5 Κυρτή Ανάλυση
Β 9 Θέματα Ανάλυσης

 

 

Γ 10 Εισαγωγή στη Γεωμετρία Riemann
Γ 11 Εισαγωγή στις Διαφορίσιμες Πολ/τητες
Γ 12 Ομάδες Lie
Γ 19 Θέματα Γεωμετρίας

ΟΜΑΔΑ Γ 2

ΟΜΑΔΑ Δ 1

 

Γ 20 Αλγεβρική Τοπολογία - Ομοτοπία
Γ 21 Αλγεβρική Τοπολογία - Ομολογία
Γ 29 Θέματα Τοπολογίας

 

Δ 10 Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις
Δ 11 Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις.

(Θεωρία Ασθενών Λύσεων)
Δ 12 Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις
Δ 13 Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
Δ 19 Θέματα Διαφορικών Εξισώσεων

 

ΟΜΑΔΑ Δ 2

ΟΜΑΔΑ Δ 3

 

Δ 20 Αριθμητική Ανάλυση
Δ 21 Αριθμητική Λύση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων
Δ 22 Αριθμητική Γραμμική 'Αλγεβρα
Δ 29 Θέματα Αριθμητικής Ανάλυσης

 

Δ 30 Ψηφιακή Επεξεργασία με Κυματίδια
Δ 31 Ανάλυση Σήματος και Ψηφιακή Επεξεργασία
Δ 32 Υπολογιστική Γεωμετρία
Δ 33 Συμβολικοί και Επιστημονικοί Υπολογισμοί
Δ 34 Υπολογιστική Γεωμετρική Σχεδίαση
Δ 39 Θέματα Τεχνικών Υπολογισμών

 

ΟΜΑΔΑ Ε 1

ΟΜΑΔΑ Ε 2

 

Ε 10 Θεωρία Πιθανοτήτων
Ε 11 Στοχαστικές Ανελίξεις
Ε 12 Βέλτιστος Έλεγχος, Στοχαστικός και μη
Ε 19 Θέματα Θεωρίας Πιθανοτήτων

 

 

Ε 20 Εισαγωγή στη Στατιστική
Ε 21 Ανάλυση Στατιστικών Δεδομένων
Ε 22 Εξακολουθητική Στατιστική Ανάλυση
Ε 23 Εισαγωγή στη μη παραμετρική και στην ευσταθή Στατιστική
Ε 24 Ασυμπτωτική Στατιστική Θεωρία
Ε 29 Θέματα Στατιστικής

 

ΟΜΑΔΑ Ε 3

ΟΜΑΔΑ ΣΤ

 

Ε 30 Επιχειρησιακή Έρευνα
Ε 31 Μαθηματική Χρηματοοικονομία
Ε 32 Διαχείριση Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Ε 33 Θεωρία Παιγνίων και Οικονομία
Ε 34 Προχωρημένη Μικροοικονομία
Ε 35 Οικονομική Γεωγραφία του Διαδικτύου
Ε 39 Θέματα Επιχειρησιακών Μαθηματικών

 

 

ΣΤ 10   Μέθοδοι Μαθηματικής Φυσικής
ΣΤ 11   Θεωρία Διάδοσης Κυμάτων
ΣΤ 121 Μαθηματική Γεωφυσική
ΣΤ 122 Αντίστροφη Σκέδαση
ΣΤ 123 Διακριτά Αντίστροφα Προβλήματα
ΣΤ 131 Θεωρία Ρευστών
ΣΤ 132 Υπολογιστική Ρευστομηχανική
ΣΤ 141 Μηχανική και Θερμοδυναμική Συνεχούς Μέσου
ΣΤ 142 Στατιστικά Μοντέλα Υλικών
ΣΤ 143 Δυναμική Σχηματισμού Μορφωμάτων
ΣΤ 151 Μαθηματική Βιολογία

ΣΤ 152 Μαθηματική Θεωρία Σχηματισμού ΒιοΜορφών
ΣΤ 153 Βιομαθηματικά
ΣΤ 19   Θέματα Μαθηματικής Προσομοίωσης

 

ΟΜΑΔΑ Ζ 1

ΟΜΑΔΑ Ζ 2

 

Ζ 10 Η θεωρία Αριθμών στην Εκπαίδευση
Ζ 11 Η Ευκλείδεια Γεωμετρία στην Εκπαίδευση
Ζ 12 Η εξέλιξη των Ευκλείδειων και των μη Ευκλείδειων Γεωμετριών
Ζ 13 Η εννοιολογική εξέλιξη της Ανάλυσης
Ζ 14 Σταθμοί στη Θεμελίωση των Μαθηματικών
Ζ 17 Ιστορία των Μαθηματικών
Ζ 19 Θέματα Μαθηματικών στην Εκπαίδευση

 

 

 

Ζ 21 Διδακτική των Μαθηματικών
Ζ 24 Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

       στη Διδασκαλία των Μαθηματικών
Ζ 28 Θέματα Διδακτικής των Μαθηματικών
Ζ 29 Θέματα Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής

 

Συντάκτης manager
Τελευταία τροποποίηση 2007-11-14 03:43
 
 

Κατασκευή απο το Plone

Ο ιστοχώρος συμμορφώνεται με με τις ακόλουθες προδιαγραφές: