Μετάβαση στο περιεχόμενο.

Τμήμα Μαθηματικών - Πανεπιστημίου Κρήτης

Τμήματα
Προσωπικά εργαλεία
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Πληροφορίες για υποψηφίους διδάκτορες

Πληροφορίες για υποψήφιους διδάκτορες

Document Actions
  • Κανονισμός για τις Γενικές Μεταπτυχιακές Εξετάσεις. Ο κανονισμός αυτός πλην των αναφερόμενων στο 2ο μέρος των Γ. Μ. Ε., έχει ψηφισθεί από την Ε. Δ. Ε. στις 12-5-2005 για να περιληφθεί στον Εσωτερικό Κανονισμό του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Τα αναφερόμενα στο 2ο μέρος των Γ. Μ. Ε. είναι αυτά που ισχύουν σήμερα και σε αυτό το σημείο ίσως υπάρξουν αλλαγές. Η περιγραφή της ύλης των μαθημάτων βρίσκεται στους Οδηγούς Σπουδών των ακαδημαϊκών ετών 1997-98 και εξής. Η περιγραφή της ύλης των επεκτάσεων περιέχεται στο από 29-7-1997 έγγραφο του Τμήματος Μαθηματικών, το οποίο έχει διανεμηθεί προς το τέλος του εαρινού εξαμήνου 2005 και είναι υπό αναθεώρηση, προκειμένου να περιληφθεί στον Εσωτερικό Κανονισμό. Για τον σκοπό αυτό η Ε.Δ. Ε. έχει αναθέσει σε ομάδες διδασκόντων, ανά ειδικότητες, να κάνουν σχετικές προτάσεις για το περιεχόμενο των μαθημάτων, καθώς και προτάσεις για την ύλη των μαθημάτων όταν αυτά εξετάζονται ως επεκτάσεις κυρίων εξεταζομένων μαθημάτων.
  • Κανονισμός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος για υποψήφιους διδάκτορες. (Εστάλη από την κα Τζανή στην επιτροπή διαμόρφωσης του διαδικτυακού τόπου την 1η-08-2007.) 


 

Συντάκτης manager
Τελευταία τροποποίηση 2007-08-01 19:07
 
 

Κατασκευή απο το Plone

Ο ιστοχώρος συμμορφώνεται με με τις ακόλουθες προδιαγραφές: