Μετάβαση στο περιεχόμενο.

Τμήμα Μαθηματικών - Πανεπιστημίου Κρήτης

Τμήματα
Προσωπικά εργαλεία

Κωδικοποίηση

Document Actions

Ωρολόγιο Πρόγραμμα


Δευτέρα   1-3  Λ210
Τετάρτη   1-3  Λ210

Περιγραφή του μαθήματος


Θα ασχοληθούμε με αλγεβρική θεωρία κωδικοποίησης. Θα μελετήσουμε γραμμικούς και κυρίως κυκλικούς κώδικες διόρθωσης λαθών, όπως είναι οι Hamming, Reed-Solomon, BCH. Επίσης, θα ορίσουμε και θα μελετήσουμε σημαντικές παραμέτρους των γραμμικών κωδίκων και θα δούμε τα γνωστότερα φράγματα γι' αυτές.

Φυλλάδια ασκήσεων

Συντάκτης theo
Τελευταία τροποποίηση 2008-02-22 13:05
 

Κατασκευή απο το Plone

Ο ιστοχώρος συμμορφώνεται με με τις ακόλουθες προδιαγραφές: