Μετάβαση στο περιεχόμενο.

Τμήμα Μαθηματικών - Πανεπιστημίου Κρήτης

Τμήματα
Προσωπικά εργαλεία

Κωδικοποίηση

Document Actions

Ωρολόγιο Πρόγραμμα


Δευτέρα   11-1  Θ206
Πέμπτη     9-11  Γ104
Παρασκευή 11-1 Γ104

Περιγραφή του μαθήματος


Θα ασχοληθούμε με αλγεβρική θεωρία κωδικοποίησης. Θα μελετήσουμε γραμμικούς και κυρίως κυκλικούς κώδικες διόρθωσης λαθών, όπως είναι οι Hamming, Reed-Solomon, BCH. Επίσης, θα ορίσουμε και θα μελετήσουμε σημαντικές παραμέτρους των γραμμικών κωδίκων και θα δούμε τα γνωστότερα φράγματα γι' αυτές.

Προτεινόμενα συγγράμματα


Για τη διδασκαλία του μαθήματος θα χρησιμοποιηθεί κυρίως το βιβλίο

San Ling and Chaoping Xing, Coding Theory: A First Course, Cambridge Univ. Press, 2004.

Στα παρακάτω βιβλία καλύπτεται η ίδια ύλη, αν και υπάρχουν διαφορές στο βάρος που δίνεται στα διάφορα θέματα και στον τρόπο παρουσίασης.

Raymond Hill, A First Course in Coding Theory, Oxford Univ. Press, 1988.
 
Jorn Justesen and Tom Hoholdt, A Course in Error-Correcting Codes, EMS, 2004.

J.H. van Lint, Introduction to Coding Theory (3rd Edition), GTM 86, Springer, 1999.

Φυλλάδια ασκήσεων


    Συντάκτης theo
    Τελευταία τροποποίηση 2012-05-21 13:16
     

    Κατασκευή απο το Plone

    Ο ιστοχώρος συμμορφώνεται με με τις ακόλουθες προδιαγραφές: